Opinia naszych Klientów jest dla nas najważniejsza

Nieustający proces doskonalenia jakości i kompetencji obsługi leży u podstaw funkcjonowania sieci warsztatów samochodowych Bosch Car Service. Państwa opinie są dla nas najcenniejszą informacją i wskazówką jak unikać słabych i wzmacniać mocne strony. Mobilizują do działania w kierunku wzmacniania korzyści oczekiwanych przez naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Szanowny Kliencie, jeśli skorzystałeś z usług jednego z blisko 300 warsztatów Bosch Car Service, podziel się z nami swoja opinią wypełniając poniższa ankietę.

1. Nazwa Bosch Service
2. Miejscowość
3. Skąd dowiedzieliście się Państwo o lokalizacji Bosch Service
Inne:
4. Jak oceniacie Państwo łatwość dotarcia do serwisu wg skali:
bardzo łatwo

  5

  4

  3

  2

  1
bardzo trudno
5. Przyczyna wizyty w serwisie
Inne:
6. Jeżeli podczas ostatniej wizyty w serwisie mieliście Państwo możliwość skorzystania z alternatywnego środka transportu, prosimy określić, co Państwu zaproponowano.
7. Jak oceniacie Państwo pracę personelu podczas ostatniej wizyty w serwisie? Prosimy wpisać ocenę wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)
  kompetentna i fachowa obsługa przy przyjęciu i odbiorze samochodu
  precyzyjne określenie zakresu zlecanej usługi i orientacyjnego kosztu
  informowanie w przypadku nieprzewidzianych zmian w zakresie usługi, kosztów
       oraz terminu zakończenia
  trafność oszacowania kosztów i ich wyjaśnienie
  ogólne wrażenie z obsługi przez personel warsztatu
8. Jak oceniacie Państwo poszczególne aspekty usługi wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)
  jakość wykonanej naprawy / przeglądu
  korzystna cenowo oferta usługi i części
  krótki czas naprawy
  terminowość naprawy
9. Interesują nas Państwa ogólne wrażenia wyniesione z pobytu w Bosch Service. Jak oceniacie Państwo poniższe kryteria wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)
  ogólna ocena Punktu Obsługi Klienta
  czystość pojazdu po zakończeniu usługi
  godziny otwarcia warsztatu
  łatwy kontakt z serwisem (telefon, Internet, e-mail)
  sprawna realizacja formalności (od zlecenia do rozliczenia naprawy)
10. Czy podczas ostatniej wizyty od razu usunięto wszystkie zgłoszone usterki?
  tak
  nie
11. Jeżeli w pyt. nr 10 udzieliliście Państwo odpowiedzi NIE, prosimy o podanie przyczyny nie wykonania całości zleconej usługi
Inne:
12. Jeżeli przyczyną wizyty była reklamacja wcześniejszej usługi w Bosch Service prosimy o całościową ocenę sposobu realizacji zgłoszonej reklamacji przez personel serwisu wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)
bez zarzutu

  5

  4

  3

  2

  1
bardzo źle
13. Co było przyczyną reklamcji?
Inne:
14. Jak całościowo ocenilibyście Państwo swój poziom zadowolenia z obsługi w tym Bosch Service wg skali: 5 (jestem zachwycony/a), 4 (jestem bardzo zadowolony/a), 3 (jestem zadowolony/a), 2 (jestem trochę rozczarowany/a), 1 (jestem całkowicie rozczarowany/a)
jestem zachwycony/a

  5

  4

  3

  2

  1
jestem całkowicie rozczarowany/a
15. Czy polecilibyście Państwo ten Bosch Service swojej rodzinie i znajomym?
16. Czy odwiedziliby Państwo ponownie ten serwis?
17. Czy macie Państwo dodatkowe uwagi (zarówno pozytywne jak i negatywne) dotyczące jakości obsługi w tym serwisie? Jeżeli tak, prosimy je przedstawić poniżej:

Prosimy o podanie kilku informacji statystycznych o sobie:

1. Wiek
  17-25 lat
  26-35 lat
  35-50 lat
  51-65 lat
  powyżej 65 lat
2. Wykształcenie
  zawodowe
  średnie
  wyższe
3. Miesięczny dochód Państwa przed opodatkowaniem
  poniżej 5 tys.
  od 5 do 10 tys.
  od 10 do 25 tys.
  od 25 do 50 tys.
  powyżej 50 tys.
4. Wiek samochodu
  do 3 lat
  od 4 do 7 lat
  od 8 do 10 lat
  od 10 do 12 lat
  powyżej 12 lat

W celu zagwarantowania obsługi na najwyższym poziomie pragniemy zachować z Państwem kontakt. Dlatego prosimy o podanie poniższych danych. Jeśli pragniecie Państwo pozostać anonimowi, prosimy nie wypełniać poniższych pól. Poniższe dane pozostają do wiadomości wyłącznie Robert Bosch Sp. z o.o.

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Wymagane zgody
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. telefon kontaktowy i adres e-mail przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 105 w Warszawie w celu konsultacji opinii z Serwisem, w którym była wykonywana usługa. Zostałem poinformowany o możliwości odwołania udzielonej zgody. Zostałem również poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami ochrony danych w Grupie Bosch i akceptuję je.
Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.
Dział Rozwoju Koncepcji Serwisowych